Påskedagsandakt


Du kan høre andakt med Kjersti Marken, prestevikar i Hattfjelldal på YouTube ved å trykke her 

 

Tilbake