Grane kirkelige fellesråd > Om oss

Om oss

Menighetsrådet

Menighetsrådet 2019-2023

Fra venstre bak: Hilde Haukland, Bjørg Thuseth, Gunnar Mikalsen, Anne Haugbakken, Klaus Bobe

Fra venstre forran: Astrid Fagerbakk, Jenny Marie Haugen og Anne Cathrine Bekkevold

Leder: Gunnar Mikalsen

nestleder: Bjørg Thuseth

medlem: Hilde Haukland

Medlem: Anne Haugbakken

Medlem Jenny Marie Haugen

Medlem: Anne Chatrine Bekkevold

Medlem: sokneprest Klaus Bobe

vara: 1. Astrid Fagerbakk og 2. Oddvar Olsen

Kommunal representant: Ellen Schjølberg, vara Åse Granmo

Møteplan 2020

Torsdag          30.januar                  kl. 18:00-21:00                     MR-møte
Torsdag          19. mars                   kl. 18:00-21:00                     MR-møte
Torsdag          07. mai                     kl. 18:00-21:00                     MR-møte
Torsdag          17. september          kl. 18:00-21:00                     MR-møte        
Torsdag          12. november           kl. 18:00-21:00                     MR-møte
Torsdag          10. desember           kl. 18:00-21:00                     MR-møte

 

Trosopplæringsutvalget i Grane og Hattfjelldal

Består av:

Morten Daleng, Grane

Rigmor Ruderaas, Grane

Klaus Bobe, sokneprest Grane

Ingeborg Sæterstad, Hattfjelldal

Anne Tove E Lie, Hattfjelldal

 

Kontakt

Grane menighet
 kommunehuset
Telefon: 75182200
kirkevergen@grane.kommune.no

Ansatte