Grane kirkelige fellesråd > Gravferd

Gravferd-Feste- Gravsøk-Stell- Priser

Tjenester-priser

   Les mer...

Feste, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav

   Les mer...

Stell av gravsted

   Les mer...

Kondolansekort

   Les mer...

Gravferd

Ved dødsfall Det er soknepresten som først og fremst står til tjeneste f...   Les mer...

Gravsøk

Her kan du søke etter gravsteder i Grane    Les mer...