Majavatn kirke

Majavatn kirke

Majavatn Kapell ble bygd som Majavatn misjonshus i 1915, etter initiativ fra Paul Pedersen som var predikant i Norges Samemisjon.

Innvielsen fant sted 18.juni samme år. Formålet med huset var å holde høyfjellsstevner, møter i samemes - og reindriftens interesser, og for den omboende befolkning til fremme av religiøse og andre samfunnsgavnlige formål.

I 1924 ble et kor påbygd i sørenden av huset, likeså ble kjøkken og andre rom innredet. Misjonshuset ble innviet til kapell den 11. juni 1924. Samme år ble riksvegen mellom Nord-Trøndelag og nordland åpnet, og full-lastede biler fra sør og nord kjørte inn på stevneplassen for å delta under innvielsen. I alle år ble det holdt vår-og høststevner ved kapellet. Kapellet ble i 1980 overtatt av Grane kommune.

Inventar:

Altersølv, lysestaker, dåpsmugge og dåpsfat er fra innvielsen i 1924. Harmoniumet fra innvielsen i 1924, står på Folkets hus i Svenningdal. Det er erstattet av et elektronisk orgel. I kapellet henger et bilde av Paul Pedersen, gitt av samiska venner etter hans bortgang. Et bilde av Peter Sivertsen. Et kart over Norges Samemisjons arbeidsfelt.

Altertavla, som er en kopi, har vært i kapellet siden innvielsen i 1924

Kirkeklokka ble gitt til innvielsen av Peter Sivertsen og hustru Marith Johnsdatter fra Svenningdal. Klokka har følgende skrift: " Klokke, ton det budskap ut over fjell og daler: Same nordmann, elsk din Gud. Hør og lyd hans tale". På motsatt side står:" Givet av Peter Sivertsen og hustru Marit Johnsdatter. Bakkelandet mek.verksted og støperi 1924":

Kirketårnetble bygd i 1924 og stod ferdig til innvielsen. Tårnet fikk den karakteristiske formen fordi det skulle brukes til overnatting under stevnene. Tårnet er senere restaurert i 1983.

Kafeteriabygningen,nord for selve kapellet, bygd i 1924

Stabburet er fra ca.1880, bygd av samen Olov Andersson Marsfjell. Det ble brukt til oppbevaring av mat, og til et sted å legge fra seg klær. Før kapellet ble bygd, stod stabburet på den gamle stevneplassen Hesjavollen ved Tomasvatn.

Samekåta som står på området, er av nyere dato.


Del denne artikkel på e-post