Grane kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Fiplingdal kirke

Fiplingdal kirke

Fiplingdal kapell var først bygd som bedehus for Fiplingdal indremisjonsforening i 1942. Imidlertid ble huset nedbrutt av snøen, og nytt hus ble reist litt lenger sør på Niklas Myrens eiendom. I 1962 ble det vedtatt at bedehuset skulle ombygges til kapell, og den 6.desember 1964 ble det innviet til kirkelig bruk.Kapellet ble i 1985 overtatt av Grane kommune.

Alterkorset er laget av kunstneren Einar Nilsskog fra Mosjøen. Inventar er gitt av ulike institusjoner og personer i og utenfor bygda.

Kirken fikk nytt toalett i 2012. Ny inngang og kledning kom også på plass.


Del denne artikkel på e-post