Grane kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Grane kirke

Grane kirke

Grane kirke ble bygd sist på 1850-tallet og innvigd 22.juli 1860. I 1890 ble tårnet bygd. Kirke og tårn ble bygd under ledelse av Andreas Grendestad, som kom fra Snåsa. Kunstneren Andreas Nilsskog fra Mosjøen har stått for den kunstneriske utførelsen i forbindelse med innvendig maling.

I 1988 ble kirken påbygd rundt tårnfoten for å gi plass til nytt dåpsrom, garderobe og toaletter. Det holde gudstjeneste i kirken ca. 20 ganger årlig, i tillegg brukes kirkebygget til aktiviteter i Trosopplæring i Grane menighet.

Altertavlen er fra 1644, og er en gave far Dolstad kirke. Tavlen ble gitt av Petter Dass´morfar. I 1763 ble den restaurert, og fikk da vinger på sidene, hver flankert med en engel og figurer som forestiller dåp. Det utskårne toppstykket viser : Den himmelfarende Kristus. Tavlen ble sist restaurert i 1959.

 

Prekestolen er tømret rett inn i veggen uten stolper under, noe som er nokså sjeldent. I 1923 ble feltene rundt prekestolen malt av Andreas Nilsskog. Feltene viser fra høyre: Maria med barnet. Flukten fra Egypt. Jesus i templet. Jesu fristelse. Jesus i Getsemane. Judaskrysset og oppstandelsen. Det siste feltet som viser Maria ved graven, er malt av Edvar Valberg fra Grane. Bokbrettet på prekestolen bærer årstallet 1832.

Døpefonten er laget av kunstneren Einar Nilsskog fra Mosjøen. Bildefeltene forestiller: Jesu fødsel, Jesu dåp, Jesus velsigner barna. Den korsfestede Kristus, Kvinnen ved graven og Kristi himmelfart. Døpefonten kom på plass i 1952.

Dåpsfatet er av kobber med følgende innskrift: - Af Lensmand Christian Møinichen Havig og kone Dortea født Neergaard - foræret til Grane kirke ved den indvielse 22.juli 1860.

Lysestaker. To messinglysestaker med tre føtter under hver. Disse er av gammel dato og har sannsynligvis tilhørt Dolstad kirke. Dessuten er det to messinglysestaker som enten er innkjøpt eller forært til kirken ved dens innvielse.

Lysekronen er av forgyklt kobber og med følgende innskrift :" Gave til Grane kirke fra familien J. Arntsberg, Svenningdal år 1949".

Kirkeskipet er et arbeid av Einar Nilsskog fra 1952. Det bærer navnet "Brit" etter giverens søsterdatter som døde liten. Skipet er et arbeide etter modell av "Sancta Maria".

Messehakel av svart fløyel med gullforgylte broderier av meget tynne metallplater, var i bruk til 1920 - årene.

Kirkeklokka er en nokså stor type med følgende innskrift: "Omstøbt af en gammel klokke fra 1723 af L. Rusta 1856. - Gid min røst må liflig klinge når jeg råber: kom o kom. Kom din Gud Din Lov at bringe. Tenk paa Liv og Død og Dom-".

Oregelet er av typen Allen digitalt orgel, anskaffet 2013 som avløste et 6 stemmers orgel som ble montert i 1965 som igjen avløste et gammelt harmonium.

Kirkebenkene som nå er  kirken, er fra 1978

Brudestoler ble anskaffet til kirken i 1979 

 


Del denne artikkel på e-post