Grane kirkelige fellesråd > Forside

Aktuelt ...

Tjenester-priser

   Les mer...

Velkommen til babysang

   Les mer...

Nytt menighetsråd

   Les mer...

Kalender


Kirkene

Grane kirke

   Les mer...

Fiplingdal kirke

   Les mer...

Majavatn kirke

Majavatn Kapell  ble bygd som Majavatn misjonshus i 1915, etter initiativ fra ...   Les mer...

  • Grane kirke
  • Fiplingdal kirke
  • Majavatn kirke